Đang gửi...

Bộ Y tế họp Nhóm đối tác y tế với chủ đề Tham vấn Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày 21/11/2019 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp Nhóm đối tác y tế với chủ đề Tham vấn Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; TS.Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; các ngân hàng phát triển, các tổ chức  phi Chính phủ; đại biểu đến từ các Ủy ban của Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, các Ban Đảng, các Bộ, Ban ngành, Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố và các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết: Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua vào ngày 23/11/2009. Đây là là đạo luật đầu tiên thể chế hóa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân; tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và góp phần đưa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam bước đầu hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, Luật cũng đã phát sinh những hạn chế, bất cập như một số quy định chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam cũng như một số nội dung chưa thật sự phù hợp với pháp luật quốc tế.

Với mục tiêu thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 20 về công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, theo phân công của Chính phủ, Bộ Y tế được giao làm cơ quan đầu mối xây dựng dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Đoàn chủ tọa Hội nghị.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, cùng với sự phối hợp của các Bộ, Ngành, các Cơ quan có liên quan, đến nay, Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã hoàn thành, trong đó tập trung vào một số nội dung thay đổi mang tính căn bản, có tác động lớn đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Ngành Y tế như:

- Đổi mới đào tạo chuyên khoa đặc thù gắn với tổ chức thi đánh giá năng lực trước khi cấp chứng chỉ hành nghề và quy định thời hạn của chứng chỉ hành nghề.

- Đổi mới việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo 03 cấp và chuyển giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ tính theo hạng bệnh viện sang tính theo chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh.

- Cải cách thủ tục hành chính trong cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động trên cơ sở giảm bớt thủ tục hành chính và phân cấp triệt để cho địa phương thực hiện.

- Thay đổi đột phá về phương thức bảo vệ thầy thuốc, nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đang cung cấp các dịch vụ y tế.

Nhằm bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và bảo đảm tính hội nhập quốc tế, hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế cùng Tổ chức y tế Thế giới tổ chức cuộc họp Nhóm đối tác y tế để tham vấn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm hoàn thiện về các nội dung của dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị.

Đây là cuộc họp giúp cho Bộ Y tế có thể ghi nhận được ý kiến đóng góp cho việc chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Luật. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các đại biểu sau khi nghe trình bày về Dự thảo Luật và các chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế, sẽ có những ý kiến đóng góp, trao đổi một cách tích cực để Dự thảo Luật được đầy đủ, toàn diện và bảo đảm tính khả thi sau khi được ban hành.

TS.Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới phát biểu tại Hội nghị

TS.Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS.Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết, Tổ chức Y tế thế giới cam kết sẽ đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng trong việc tiếp tục sử đổi Luật Khám bệnh,chữa bệnh.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số nội dung tham luận như: Tổng quan và một số điểm chính trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế trình bày; Kinh nghiệm quốc tế về một số nội dung trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) bao gồm Hội đồng y khoa quốc gia; Cấp chứng chỉ hành nghề; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Phương thức giải quyết tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh do TS. Annie Chu, Cán bộ Kỹ thuật, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam trình bày.

 

Nguồn: https://www.moh.gov.vn/web/guest/tin-noi-bat/-/asset_publisher/hwUjUacn23Hf/content/bo-y-te-hop-nhom-oi-tac-y-te-voi-chu-e-tham-van-du-thao-luat-kham-benh-chua-benh-sua-oi-

Tin nổi bật