Đang gửi...
Saw Palmetto Oil (chiết xuất cọ lùn)

Saw Palmetto Oil (chiết xuất cọ lùn)

Tên thường gọi: Dầu cọ lùn, chiết xuất cọ lùn

Tên thương mại: Saw Palmetto Oil, Saw Palmetto Oil Powder

Thành phần chiết xuất: Phần thịt của quả cọ

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế

Hotline: 0387 368 760