Đang gửi...
Vine tea extract (chiết xuất chè dây)

Vine tea extract (chiết xuất chè dây)

Tên thường gọi: Chiết xuất chè dây

Tên thương mại: Vine Tea Extract Dihydromyricetin

Thành phần chiết xuất: Lá chè dây

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược Phẩm Nasol Quốc Tế

Hotline: 0387 368 760

Nguyên liệu nổi bật