Đang gửi...
 Ginger (Gừng)

Ginger (Gừng)

Tên thường gọi: Ginger 

Tên Việt hóa: Gừng

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760