Đang gửi...
Capsaicin oleresin (Dầu nhựa ớt)

Capsaicin oleresin (Dầu nhựa ớt)

Tên khác: Nhựa ớt

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760

Nguyên liệu nổi bật