Đang gửi...
Upgro190™ (Đạm thủy phân từ váng sữa)

Upgro190™ (Đạm thủy phân từ váng sữa)

Tên thường gọi: Upgro190

Tên Việt hóa: Đạm thủy phân từ váng sữa

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760

Nguyên liệu nổi bật