Đang gửi...
Phosphatidylcholine (Ecovapure PL-40)

Phosphatidylcholine (Ecovapure PL-40)

Tên thường gọi: Phosphatidylcholine từ lòng đỏ trứng

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760