Đang gửi...
Immunoglobulin Y (Kháng thể IgY từ trứng gà)

Immunoglobulin Y (Kháng thể IgY từ trứng gà)

Tên khác: Kháng thể IgY

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760

Nguyên liệu nổi bật