Đang gửi...
Fo-ti (Hà thủ ô)

Fo-ti (Hà thủ ô)

Tên thường gọi: Fo-ti

Tên Việt hóa: Hà thủ ô

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760