Đang gửi...
Collagen tripeptid (Collagen tripeptide từ cá tuyết)

Collagen tripeptid (Collagen tripeptide từ cá tuyết)

Tên thường gọi: Collagen tripeptide

Tên Việt hóa: Collagen thủy phân hoàn toàn từ cá tuyết

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Dược phẩm Nasol Quốc tế

Hotline: 0387 368 760

Nguyên liệu nổi bật